O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za september 2011

NEK je v septembru proizvedla 510 577,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja, oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 482 236,1 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,57 % pod načrtovano (485 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 97,35 odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v septembru znašal 0,236 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra pa 2,63 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru znašal 0,0006 % (letne omejitve), do konca septembra pa 0,013 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v septembru je znašal 0,21 % letne omejitve oziroma do konca septembra 1,74 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 10 paketov (3,402 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več