O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za september 2013

NEK je v septembru proizvedla 519892,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 492722,2 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,59 % večja od načrtovane (485000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 99,5-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru segrevala povprečno za 2,2 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3,5 ºC (začasno dovoljenje ARSO št. 35436-1/2013-5 z dne 20. 8. 2013).

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v septembru znašal 9,69 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra pa 22,55 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru znašal 0,000562 % (letne omejitve), do konca septembra pa 0,0094 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v septembru je znašal 0,16 % letne omejitve oziroma do konca septembra 2,47 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 13 paketov (2,704 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več