O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za september 2020

NEK je v septembru proizvedla 520494,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 494236,4 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,9 % večja od načrtovane (490000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru segrevala povprečno za 2,3 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v septembru znašal 0,31 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra pa 2,02 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru znašal 0,0004 % (letne omejitve), do konca septembra pa 0,008 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v septembru je znašal 0,07 % letne omejitve oziroma do konca septembra 0,65 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 8,2 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več