O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

NEK je v septembru proizvedla 515352 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 486414,4 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,7 % manjša od načrtovane (490000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v septembru segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v septembru znašal 0,56 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca septembra pa 34,3 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v septembru znašal 0,0108 % (letne omejitve), do konca septembra pa 0,0313 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v septembru je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca septembra 1,61 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 10 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Zanimivost

Podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn bi imelo pomnoževalni učinek za nizkoogljično električno energijo

Nizek ogljični odtis
Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2021

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za november 2021

Več