O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško za mesec junij 2021

NEK je v juniju proizvedla 516421,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 491433 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,3 % večja od načrtovane (485000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juniju segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 2,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju znašal 0,33 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca junija pa 33,03 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju znašal 0,0013 % (letne omejitve), do konca junija pa 0,0193 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juniju je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca junija 1,3 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 7,7 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več
Novica

MAAE končala varnostni pregled dolgoročnega obratovanja NEK

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več