O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2014 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Poročilo Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško za leto 2014, ki so ga na podlagi obsežnih meritev in analiz pripravili Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, NEK in MEIS, potrjuje, da so bili tudi v preteklem letu sevalni vplivi elektrarne daleč pod upravno določenimi mejami.

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti v okolici NEK najdete tukaj.
Vpliv NEK na okolje se nadzira z merjenjem izpuščene radioaktivnosti (emisije) in z merjenjem vnosa radioaktivnih snovi v okolje (imisije). NEK meri radioaktivnost v izpustih odpadne vode v reko Savo in v izpustih iz ventilacijskega sistema v zrak. V okolici elektrarne so nameščene avtomatske merilne postaje. V okviru programa meritev radioaktivnosti v okolici NEK opravljajo neodvisne institucije obsežne meritve zraka, zemlje, vode, hrane in živinske krme na več deset lokacijah.
Vpliv sevanja zaradi obratovanja NEK na prebivalstvo je tako nizek, da dejansko ni merljiv, in se ga da izračunati le s pomočjo modelov. Rezultati nadzora potrjujejo, da so bili vsi sevalni vplivi NEK ob ograji elektrarne in 350 metrov nizvodno od njenega jezu na prebivalstvo v okolici v lanskem letu ocenjeni na manj kot 0,7 mikrosievertov. To je približno 0,03 % naravnega ozadja, ki ga povzročata radioaktivnost v zemlji in sevanje, ki prihaja iz vesolja.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več