O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o obratovanju NEK za oktober 2018

NEK je v oktobru proizvedla 540517,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 511251,8 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 3,28 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru segrevala povprečno za 2,5 ºC in največ za   3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v oktobru znašal 0,43 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra pa 23,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru znašal 0,00037 % (letne omejitve), do konca oktobra pa 0,015% letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v oktobru je znašal 0,13 % letne omejitve oziroma  do konca oktobra 1,65 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 0,869 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več