O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poslovni partnerji

Strokovno usposabljanje zunanjih izvajalcev

Strokovno usposabljanje zunanjih izvajalcev

Vsi izvajalci morajo biti ustrezno usposobljeni za varno delo v NEK in seznanjeni z osnovnimi informacijami o elektrarni ter njenih delovnih procesih. Imeti morajo potrebna znanja za varno samostojno gibanje po elektrarni.

Za izpolnitev opisanih zahtev in dodelitev ustreznih nivojev dostopa v nadzorovana območja elektrarne organiziramo različne programe usposabljanj za zunanje izvajalce del v NEK: