Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/Jedrska in sevalna varnost

Jedrska in sevalna varnost

Jedrska varnost je celota predpisov in standardov, projektnih rešitev, obratovalnih navodil, varnostne kulture zaposlenih, usposabljanja, dela upravnih organov ter drugih dejavnikov, ki vsi prispevajo k preprečitvi sproščanja radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta v okolje.

S povečevanjem človekovih potreb po energiji se povečuje tudi potreba po proizvodnji energije. Najmlajša od tehnologij za pridobivanje električne energije je jedrska tehnologija. Uveljavila se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja kot odgovor na krizna obdobja pri zagotavljanju fosilnih goriv po sprejemljivih cenah. Uporaba jedrske energije terja upoštevanje visokih standardov tako pri projektiranju kot obratovanju.

Zagotavljanje varnosti v NEK

Varno obratovanje je najpomembnejša prednostna naloga v okviru poslanstva NEK. Že od začetka izgradnje NEK vsak vidik delovanja elektrarne obravnavamo odgovorno in strokovno. Nenehno smo si prizadevali in si prizadevamo za zagotavljanje varnosti v vseh življenjskih obdobjih NEK:

  • pri projektiranju in izgradnji,
  • usposobitvi za obratovanje oziroma prevzemu,
  • poskusnem in komercialnem obratovanju,
  • popravilih in vzdrževanju,
  • posodobitvah,
  • ravnanju z radioaktivnimi odpadki in
  • predvideni prihodnji razgradnji NEK.

Jedrska in sevalna varnost