O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

NEK s svojim delovanjem prispeva manj kot tisočinko k naravnemu sevanju v okolju

Radioaktivnost je naravni pojav, ki je star kot vesolje. Vsak dan smo izpostavljeni različnim oblikam naravnega sevanja. Ocenjena vrednost sevalnih vplivov NEK na prebivalstvo v neposredni okolici je bila leta 2019 0,11 μSv, kar je 0,005 % naravnega ozadja, ki ga povzročata radioaktivnost v zemlji in sevanje iz vesolja.

Ta vsebina je povezana z naslednjimi zavezami in cilji trajnostnega razvoja.

Kakovost življenja in razvoj

Kakovost življenja in razvoj

Jedrska industrija ohranja čist zrak za zdravo življenjsko okolje

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Slovenija dosega visoke standarde jedrske varnosti

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Sevanje je naravni pojav. S čim lahko primerjamo prispevek NEK – 0,11 μSv – k letni dozi naravnega sevanja?

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Več kot tri četrtine ionizirajočega sevanja, ki smo mu izpostavljeni, prihaja iz naravnih virov

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Raba jedrske tehnologije v kmetijstvu in prehrambni industriji

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Jedrskih odpadkov v Sloveniji ni veliko

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Jedrska tehnologija proizvaja elektriko tudi v vesolju

Preberite več