O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj
7
Cenovno dostopna in čista energija

Cenovno dostopna in čista energija

Električna energija iz jedrske elektrarne je cenovno dostopen in čist vir energije, ki omogoča skladen razvoj in prehod v podnebno nevtralnost. Pri izpolnjevanju tega cilja podpira tudi ostale cilje trajnostnega razvoja.

NEK je glavni vir proizvodnje nizkoogljične električne energije v Sloveniji, na evropski ravni pa jedrske elektrarne proizvedejo polovico nizkoogljične elektrike.

Nizek ogljični odtis

Podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn bi imelo pomnoževalni učinek za nizkoogljično električno energijo

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Izpusti CO2 so precej višji, če NEK ne obratuje

Preberite več

V središču

Zanesljivost oskrbe

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Izpusti CO2 so precej višji, če NEK ne obratuje

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Jedrska industrija ohranja čist zrak za zdravo življenjsko okolje

Preberite več
Ekonomska učinkovitost

Cena električne energije, proizvedene v jedrskih elektrarnah, je v primerjavi z drugimi viri energije visoko konkurenčna

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Slovenija dosega visoke standarde jedrske varnosti

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Dolgoročno obratovanje NEK je trajnostna raba prostora - z obstoječim objektom na majhnem prostoru NEK proizvede velike količine električne energije

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Ogljični odtis jedrskih držav je krepko pod svetovnim povprečjem

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Zanesljiva oskrba z električno energijo je pogoj za normalno delovanje sodobne družbe

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Sevanje je naravni pojav. S čim lahko primerjamo prispevek NEK – 0,11 μSv – k letni dozi naravnega sevanja?

Preberite več
Sistemske storitve

NEK upošteva Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Slovenije v dogovorjenem obsegu

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

NEK zaradi vseh posodobitev v desetletjih delovanja proizvede na leto eno teravatno uro električne energije več

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Jedrska industrija ohranja čist zrak za zdravo življenjsko okolje

Preberite več
Ekonomska učinkovitost

Cena električne energije, proizvedene v jedrskih elektrarnah, je v primerjavi z drugimi viri energije visoko konkurenčna

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Jedrska energija izboljšuje ogljični odtis slovenske elektroenergetike

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Slovenija dosega visoke standarde jedrske varnosti

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Dolgoročno obratovanje NEK je trajnostna raba prostora - z obstoječim objektom na majhnem prostoru NEK proizvede velike količine električne energije

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Ogljični odtis jedrskih držav je krepko pod svetovnim povprečjem

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Zanesljiva oskrba z električno energijo je pogoj za normalno delovanje sodobne družbe

Preberite več
Ekonomska učinkovitost

Cene električne energije za gospodinjstva so v Sloveniji precej nižje od evropskega povprečja

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Sevanje je naravni pojav. S čim lahko primerjamo prispevek NEK – 0,11 μSv – k letni dozi naravnega sevanja?

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

NEK s svojim delovanjem prispeva manj kot tisočinko k naravnemu sevanju v okolju

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Raba energije prispeva več kot 80 % k skupnim izpustom toplogrednih plinov v Sloveniji

Preberite več
Sistemske storitve

Jedrska elektrarna je pomembna podporna točka prenosnega omrežja

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Jedrska energija je med najpomembnejšimi nizkoogljičnimi viri za proizvodnjo elektrike

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Izpusti CO2 jedrske elektrarne so primerljivi z vetrnimi elektrarnami in nižji od sončnih elektrarn

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Jedrske elektrarne proizvedejo 10 % vse elektrike na svetu

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Visoka energijska gostota urana je med ključnimi prednostmi jedrske energije

Preberite več
Učinkovitost proizvodnje

Jedrska energija je najbolj učinkovit vir električne energije

Preberite več
Kakovostna delovna mesta

Jedrska energija ustvarja kakovostna delovna mesta

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Raba jedrske tehnologije v kmetijstvu in prehrambni industriji

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Jedrska energija prispeva k zanesljivosti, pravičnosti in trajnosti energetskih sistemov

Preberite več
Nizek ogljični odtis

Francija: 70 % vse elektrike iz jedrskih elektrarn, izpusti toplogrednih plinov le šestina evropskega povprečja

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Evropski uniji dobavljajo uran ekonomsko stabilne in zanesljive države, kot sta Kanada in Avstralija

Preberite več
Kakovostna delovna mesta

Nuklearna elektrarna Krško v Sloveniji zaposluje več kot 600 ljudi

Preberite več
Zanesljivost oskrbe

Jedrska energetika v EU: 109 delujočih reaktorjev in četrtina vse nizkoogljične elektrike

Preberite več
Kakovost življenja in razvoj

Jedrska tehnologija proizvaja elektriko tudi v vesolju

Preberite več