Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/Jedrska in sevalna varnost/Načrt zaščite in reševanja

Načrt zaščite in reševanja

Zagotavljanje celovite in globinske varnosti jedrske elektrarne zahteva poleg številnih varnostnih mer in ukrepov za varno obratovanje tudi vzdrževanje pripravljenosti za primer nastanka razmer, ki odstopajo od normalnega obratovalnega stanja elektrarne.

Taka stanja so definirana kot izredni dogodki in so razvrščena v štiri stopnje radiološke nevarnosti. Višja kot je stopnja nevarnosti, manjša je verjetnost za njen nastanek. 

 • NENORMALNI DOGODEK – stopnja 0

  Pomeni manjši problem v elektrarni. Ni radioloških posledic. O dogodku so obveščeni pristojni lokalni in državni organi ter javnost. Prebivalcem ni treba storiti ničesar.
   
 • ZAČETNA NEVARNOST – stopnja I

  Še vedno ne pomeni posebno resnega problema v elektrarni. Možne so manjše radiološke posledice v posameznih zgradbah elektrarne, ne pa tudi v okolici. O dogodku so obveščeni pristojni lokalni in državni organi ter javnost. Prebivalcem ni treba storiti ničesar.
   
 • OBJEKTNA NEVARNOST – stopnja II

  Pomeni resnejši problem v elektrarni. Možne so radiološke posledice znotraj elektrarne, lahko pa tudi manjši radiološki vpliv v neposredni okolici elektrarne. O dogodku so obveščeni pristojni lokalni in državni organi ter javnost. Civilna zaščita v okolju je v pripravljenosti. Če bi bili potrebni zaščitni ukrepi v neposredni okolici elektrarne, bi mediji posredovali navodila civilne zaščite o potrebnih zaščitnih ukrepih.
   
 • SPLOŠNA NEVARNOST – stopnja III

  Pomeni najresnejši problem v elektrarni. Možne so radiološke posledice v okolici elektrarne. O dogodku so obveščeni pristojni lokalni in državni organi ter javnost. Aktivira se civilna zaščita. Na nevarnost v ogroženem območju opozarja sirena. Mediji posredujejo navodila o potrebnih zaščitnih ukrepih. Zaradi povečane nevarnosti sproščanja radioaktivnosti v okolje se izvede preventivna evakuacija prebivalcev iz naselij v bližnji okolici NEK.
   

Vsaka zaustavitev elektrarne še ni izredni dogodek. NEK v okviru upravnega nadzora poroča pristojnim organom o vsaki zaustavitvi elektrarne.

Na varnost v okolici elektrarne vplivajo predvsem izredni dogodki  II. ali III. stopnje nevarnosti. Prekomerno puščanje radioaktivnih snovi v okolje je možno le v skrajnih, zelo malo verjetnih izrednih dogodkih III. stopnje nevarnosti. V tem primeru bi bili potrebni zaščitni ukrepi v okolici elektrarne. Navodila prebivalcem o potrebnih ukrepih bi prek medijev posredovali pristojni organi civilne zaščite.

Pripravljenost za primer izrednega dogodka se vzdržuje v elektrarni ter na državni in lokalni ravni.

Ukrepi, ki bi se v primeru izrednega dogodka izvajali v elektrarni, obsegajo operativno-tehnične ukrepe v tehnološkem procesu elektrarne, obveščanje javnosti, strokovnih in upravnih institucij o izrednem dogodku in predlaganje takojšnih zaščitnih ukrepov za prebivalstvo, če bi bili potrebni, ter radiološke in druge zaščitne ukrepe na območju elektrarne. Organiziranost elektrarne in navedeni ukrepi so določeni v Načrtu zaščite in reševanja NEK ob izrednem dogodku (NZiR  NEK), ki je usklajen z lokalnimi občinskimi in državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči.

Informacije o tem, kako bi bili obveščeni o nastanku radiološke nevarnosti in kateri zaščitni ukrepi bi se izvajali, so na voljo v zloženki  Kako bi ravnali v primeru jedrske nesreče