Usposabljanje

Poslanstvo strokovnega usposabljanja je zagotavljati kakovostno pripravo in izvedbo programov usposabljanja in tako prispevati k visoki stopnji usposobljenosti in profesionalnosti osebja ter k varnemu in zanesljivemu obratovanju elektrarne.

Usposabljanje kadrov in njihova kvalificiranost na vseh ravneh organizacije je ena od elementarnih funkcij v NEK. Strokovno usposabljanje deluje kot samostojna organizacijska enota, ki pa je zaradi svoje vloge tesno povezana z vsemi ostalimi organizacijskimi enotami elektrarne. Deloma se zaposleni usposabljajo tudi v sodelovanju z zunanjimi domačimi in tujimi institucijami. Kvalificirani in kompetentni posamezniki so edini porok za učinkovito, kakovostno in varno odvijanje vseh delovnih procesov v NEK.

NEK skrbi tudi za usposabljanje osebja zunanjih izvajalcev del. Letno se delavci NEK udeležijo več kot 300 različnih tečajev, v povprečju pa se vsak delavec udeleži okvirno 150 ur usposabljanja. NEK namenja v povprečju 9 % delovnega časa vseh zaposlenih za strokovno usposabljanje.

Programi usposabljanja

Začetno usposabljanje zajema programe, ki jih morajo zaposleni obvladati, da lahko pričnejo samostojno opravljati dela in naloge na svojem področju.

Stalno strokovno usposabljanje zajema programe, ki predstavljajo kontinuiteto usposabljanja za obnavljanje obratovalnih dovoljenj in za nadgradnjo že obstoječih znanj. Tovrstno usposabljanje dviguje kakovost dela oziroma omogoča vzdrževanje potrebnega nivoja znanja in veščin za opravljanje specifičnih del in nalog.