O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Letno poročilo 2018: nadaljevali smo tehnološko nadgradnjo in posodobitve

Tudi leto 2018 se bo v zgodovino delovanja NEK zapisalo kot uspešno; družbenikoma smo zagotovili več električne energije, kot smo načrtovali, ter uspešno izvedli zahteven remont in tehnološke posodobitve. Elektrarna je dosegla enega od pomembnih mejnikov v izvedbi Programa nadgradnje varnosti , saj po remontu 2018 deluje pomemben del t. i. pomožne komandne sobe, ki omogoča nadzor vseh sistemov za varno zaustavitev in hlajenje elektrarne za primer, ko glavna komandna soba ni razpoložljiva. Poslovali smo gospodarno in v skladu s sprejetim gospodarskim načrtom ter dosledno upoštevali upravne omejitve in visoke standarde jedrske industrije. Zanesljivost in predvidljivost proizvodnje električne energije v NEK, njena nizkoogljičnost ter nizka proizvodna cena so učinkoviti odgovori na vprašanja energetske trileme, ki si jih zastavlja sodobni svet: kako zagotoviti energetsko varnost, dostopnost električne energije za vse in okoljsko trajnost.

Letno poročilo predstavlja različne vidike delovanja NEK: obratovanje, vzdrževanje in posodobitve sistemov, skrb za okolje in ravnanje z odpadki ter mednarodno sodelovanje in usposabljanje zaposlenih. 

Poročilo je objavljeno tukaj.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več