O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2022 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Poročilo Nadzor radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško za leto 2022, ki smo ga na podlagi obsežnih meritev in analiz pripravili Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, NEK in MEIS, Mali vrh pri Šmarju, potrjuje, da so bili tudi v preteklem letu sevalni vplivi elektrarne daleč pod upravno določenimi mejami.

Vsi sevalni vplivi NEK na prebivalstvo v okolici oziroma ob ograji elektrarne in 350 metrov nizvodno od našega jezu so ocenjeni na manj kot 0,12 mikrosivertov (µSv), kar je 0,005 % naravnega ozadja, ki za preteklo leto znaša 2350 mikrosivertov, ki ga povzročata radioaktivnost v zemlji in sevanje iz vesolja.

Vpliv NEK na okolje se nadzira z merjenjem izpuščene radioaktivnosti (emisij) in vnosa radioaktivnih snovi v okolje (imisij). NEK meri radioaktivnost v izpustih odpadne vode v reko Savo in iz ventilacijskega sistema v zrak. V okolici elektrarne so nameščene avtomatske merilne postaje. V okviru programa meritev radioaktivnosti v okolici NEK opravljajo omenjene neodvisne institucije obsežne meritve zraka, zemlje, vode, hrane in živinske krme na več deset lokacijah.

Poročilo neodvisnih inštitucij je objavljeno tukaj.

Novica

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta upravitelj prehrambnega obrata

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent splošnih zadev

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za januar 2024

Več