O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poslovni partnerji

Za obstoječe poslovne partnerje

Dobava blaga

Prejeli ste podpisano pogodbo ali naročilnico za dobavo blaga. Kot izbrani dobavitelj ste dolžni referentu nabave, ki je skrbnik predmetne pogodbe:

  • poslati pisno potrditev naročila in
  • potrditi datum dobave.

Če ni drugače dogovorjeno, se blago dostavi v zunanje skladišče NEK. Kontaktna oseba v skladišču je dosegljiva na telefonskih številkah: 07 480 2 456, 07 480 2 143 ali 07 480 2 610.

O vsaki spremembi predvidenega datuma dobave morate obvestiti kontaktno osebo naročnika.

Strokovno usposabljanje zunanjih izvajalcev

Več