O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poslovni partnerji

Za obstoječe poslovne partnerje

Izvajanje storitev

Prejeli ste podpisano pogodbo ali naročilnico za izvedbo storitev. Če gre za storitev, ki se bo opravljala na območju NEK, morate izpolniti pogoje za samostojno gibanje in delo v NEK, o katerih ste bili obveščeni med povpraševanjem in so podrobno predstavljeni v nadaljevanju.

Osnovni pogoji za samostojno gibanje v NEK:

Pogodbenik za napotenega delavca, ki izpolnjuje vse zahteve, pošlje referentu nabave, ki je skrbnik predmetne pogodbe, izpolnjena obrazca: Zahtevek za izdelavo vstopne kartice (.docx, 62 kB) in Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV (.docx, 38 kB).

Dodatni pogoji za delo v radiološko nadzorovanem območju (RNO):

Če se za izvedbo del poleg osnovnih pogojev za samostojno gibanje v NEK zahtevajo dodatni pogoji (npr. vodja del, itn…), so podrobnosti o njih na tej povezavi.

Strokovno usposabljanje zunanjih izvajalcev

Več