O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poslovni partnerji

Za nove poslovne partnerje

Pogoji za izvajanje storitev

Vsi izvajalci del morajo biti ustrezno usposobljeni za varno delo v NEK in seznanjeni z osnovnimi informacijami o elektrarni in njenih delovnih procesih. Imeti morajo potrebna znanja za varno samostojno gibanje po elektrarni. Po sklenitvi pogodbe morajo izpolniti Pogoje za samostojno gibanje in delo v NEK, s katerimi se seznanijo že med pripravo ponudbe.

Sestavni del sodelovanja na lokalnem trgu so tudi Splošni pogoji za izvajanje remontnih in ostalih storitev, s katerimi se lahko seznanite na tej povezavi in so sestavni del povpraševanja ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Strokovno usposabljanje zunanjih izvajalcev

Več