Osposobljavanje

Svrha je stručnog osposobljavanja osigurati kvalitetnu pripremu i izvedbu programa osposobljavanja i tako pridonijeti visokome stupnju osposobljenosti i profesionalnosti osoblja te sigurnome i pouzdanome radu elektrane.

Osposobljavanje kadrova i njihova kvalificiranost na svim razinama organizacije jedna je od elementarnih funkcija u NEK-u. Stručno osposobljavanje djeluje kao samostalna organizacijska jedinica koja je zbog svoje uloge tijesno povezana sa svim drugim organizacijskim jedinicama elektrane. Zaposleni se dijelom osposobljavaju i u suradnji s vanjskim domaćim i inozemnim institucijama. Kvalificirani i kompetentni pojedinci jedino su jamstvo učinkovitoga, kvalitetnoga i sigurnoga odvijanja svih radnih procesa u NEK-u.

NEK se brine i za osposobljavanje osoblja vanjskih izvođača radova. Godišnje radnici NEK-a sudjeluju u više od 300 različitih tečajeva, a u prosjeku svaki radnik prati okvirno 150 sati osposobljavanja. NEK stručnom osposobljavanju namjenjuje u prosjeku 9 posto radnoga vremena svih zaposlenih.

Programi osposobljavanja

Početno osposobljavanje obuhvaća programe koje zaposleni moraju svladati kako bi mogli početi samostalno obavljati posao i zadatke na svome području.

Stalno stručno osposobljavanje obuhvaća programe koji predstavljaju kontinuitet osposobljavanja za obnavljanje radnih dozvola i za nadgradnju već postojećih znanja. Takva vrsta osposobljavanja podiže kvalitetu rada, odnosno omogućuje održavanje potrebne razine znanja i vještina za obavljanje specifičnih poslova i zadataka.