Skip Navigation LinksDomov/Početna stranica/Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja

Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja

Nuklearna sigurnost je skup propisa i standarda, projektnih rješenja, radnih uputa, sigurnosne kulture zaposlenih, osposobljavanja, rada upravnih organa i drugih čimbenika, koji zajedno pridonose sprečavanju oslobađanja radioaktivnih tvari iz nuklearnog objekta u okoliš.

Rastom čovjekovih potreba za energijom povećava se i potreba za proizvodnjom energije. Najmlađa je među tehnologijama za dobivanje električne energije nuklearna tehnologija. Uvodi se sedamdesetih godina prošloga stoljeća kao odgovor na krizna razdoblja u osiguravanju fosilnih goriva po prihvatljivim cijenama. Uporaba nuklearne energije iziskuje poštivanje visokih standarda i u projektiranju i u radu.

Osiguravanje sigurnosti u NEK-u

Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja Pošlji Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja Nuklearna sigurnost je skup propisa i standarda, projektnih rješenja, radnih uputa, sigurnosne kulture zaposlenih, osposobljavanja, rada upravnih organa i drugih čimbenika, koji zajedno pridonose sprečavanju oslobađanja radioaktivnih tvari iz nuklearnog objekta u okoliš. Rastom čovjekovih potreba za energijom povećava se i potreba za proizvodnjom energije. Najmlađa je među tehnologijama za dobivanje električne energije nuklearna tehnologija. Uvodi se sedamdesetih godina prošloga stoljeća kao odgovor na krizna razdoblja u osiguravanju fosilnih goriva po prihvatljivim cijenama. Uporaba nuklearne energije iziskuje poštivanje visokih standarda i u projektiranju i u radu. Osiguravanje sigurnosti u NEK-u Siguran rad najvažnija je prioritetna zadaća u okviru NEK-ova poslanja. Već od početka izgradnje NEK-a svaki aspekt rada elektrane tretiramo odgovorno i stručno. Stalno smo nastojali i nastojimo osigurati sigurnost u svim životnim razdobljima NEK-a:

  • pri projektiranju i izgradnji,
  • usposobljavanju za rad, odnosno preuzimanju,
  • tijekom pokusnoga i komercijalnoga rada,
  • za vrijeme popravaka i održavanja,
  • osuvremenjivanja,
  • postupanja s radioaktivnim otpadom,
  • predviđenoj budućoj razgradnji NEK-a.

Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja