Zračenje i zaštita od zračenja

Radiološka zaštita ili zaštita od ionizirajućih zračenja u nuklearnim elektranama temelji se na sustavu sigurnosnih standarda za zaštitu zdravlja radnika i stanovnika, koji su na temelju preporuka Međunarodne komisije za radiološku zaštitu, ICRP-a (International Commision on Radiological Protection) sastavni dio svih međunarodnih sigurnosnih standarda koje izrađuje Međunarodna agencija za atomsku energiju ili ih izdaje Europska unija u obliku direktiva za svoje članice. U Sloveniji to područje regulira Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja i nuklearnoj sigurnosti.

Usporedba procijenjenih doza kod stanovništva i kritične skupine

Radioaktivni elementi u uzorcima koji su karakteristični za efluente iz NEK-a u većini su slučajeva ispod donje granice detekcije. Efektivna je doza na pojedinca iz skupine okolnoga stanovništva, koje je može biti najviše izloženo utjecaju NEK-a, ispod 1 mikroSv, što je manje od 0,005 posto doze koja je posljedica zračenja prirodnih i umjetnih izvora.

Zračenje i zaštita od zračenja

Ionizirajuće zračenje ili zračenje radioaktivnih tvari čovjek svojim osjetilima ne može osjetiti. Pouzdano ga možemo otkriti i izmjeriti instrumentima koji djeluju na osnovi fizikalnih učinaka koje zračenje uzrokuje.