O NEK-u

Nuklearna elektrana Krško radi već više od tri desetljeća. U tom razdoblju bili smo svjedoci mnogih društvenih promjena i tehnološkoga razvoja, koji su utjecali na naš rad.

Premda smo prije trideset godina razmišljali prije svega o visokim stručno-tehničkim standardima nuklearne tehnologije, danas su uz njih ravnopravno prisutni tržišne zakonitosti i društvena prihvatljivost. Prije trideset godina još nismo razmišljali o važnosti visokih radnih standarda u cijelome svijetu i nužnosti razmjene iskustava među operaterima nuklearnih objekata, a danas je to dio naše svakidašnjice.

Sve nabrojene promjene, a posebno povećana osviještenost ljudi o zaštiti okoliša, odražavaju se u našemu svakodnevnom radu i temeljnim strateškim smjernicama NEK-a. Iskazuju se u visokoj razini nuklearne sigurnosti koju jamčimo, u stabilnosti i konkurentnosti naše proizvodnje u usporedbi s drugim izvorima energije i napokon u našim ciljevima za postizanje i očuvanje društvene prihvatljivosti NEK-a.

U tim desetljećima stvorili smo kompetentan kolektiv koji je vrlo predan našim ciljevima i vrijednostima sigurnosne kulture. Na temelju znanja, neprestanog osposobljavanja, sigurnosti rada i radne učinkovitosti optimistično gledamo u budućnost NEK-a.


Rukovodstvo NEK-a