Upravljanje

Nuklearna je elektrana Krško, u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa povezanih s ulaganjem u Nuklearnu elektranu Krško, njezinim iskorištavanjem i razgradnjom te Društvenim ugovorom, koji su stupili na snagu 11. ožujka 2003. godine, organizirana kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Temeljni kapital NEK-a, d. o. o., podijeljen je na dva jednaka poslovna udjela u vlasništvu članova društva GEN energija, d. o. o. i Hrvatske elektroprivrede, d. d. . NEK proizvodi i isporučuje električnu energiju isključivo u korist partnera koji imaju pravo i obavezu preuzimanja 50 posto ukupne raspoložive snage i električne energije na pragu NEK-a.

Uprava

Uprava vodi poslovanje društva i utvrđuje poslovnu politiku za osiguravanje pouzdanog i sigurnog rada, konkurentnosti proizvodnje te društvene prihvatljivosti.

Sastavljena je paritetno s obzirom na jednake vlasničke udjele obaju članova društva. Odluke organa upravljanja u načelu donose se suglasno. Uprava je dvočlana –predsjednika predlaže slovenski član društva, a člana hrvatski član društva.


Stane Rožman - predsjednik uprave

Saša Medaković - član uprave

Kodeks sigurnosne i poslovne etike daje temeljna načela našeg etičnog i moralnog postupanja te opredjeljuje temeljne i osobne vrijednosti, viziju i poslanje, a također načela ponašanja i djelovanja. Kodeks je objavljen ovdje