Briga za otpad

Odgovorno i brižno postupanje sa svim vrstama otpada, kako tehnološkim tako i radioaktivnim.

Kao u svakom proizvodnom objektu, tako i u NEK-u nastaje tehnološki otpad, kao što su otpadna industrijska ulja i industrijski otpad u čvrstome stanju. S otpadom postupamo odgovorno i u skladu s propisima. NEK ima vlastiti uređaj za čišćenje sanitarnih otpadnih voda.

Briga za otpad

U proizvodnji električne energije u nuklearnim elektranama nastaju i nisko i srednje radioaktivni otpad te istrošeno nuklearno gorivo. NEK je odgovoran za sigurno privremeno skladištenje tih materijala u skladu sa standardima koji vrijede u svijetu. Prihvatili smo niz mjera i preinaka kako bi količina radioaktivnog otpada bila što manja.

Briga za otpad