Nuklearno gorivo

Sirovina je za nuklearno gorivo prirodni radioaktivni element uran.

Nuklearno je gorivo u NEK-u u obliku tableta uranovog dioksida, koje su složene u gorivne šipke u cijevima od cirkonijeve slitine. 235 gorivih šipki povezano je u gorivni element. U reaktoru je 121 gorivni element, koji sadrži 50 tona urana, od toga je približno 95 posto izotopa urana 238 i 5 posto izotopa urana 235. Pri cijepanju urana neutronima oslobađa se energija.

Uranova ruda kupuje se i kemijski prerađuje u inozemstvu, a gorivne elemente za NEK sastavlja poduzeće Westinghouse iz SAD-a.

Uran je vrlo težak, odnosno gust metal koji je 1789. godine otkrio njemački kemičar Martin Klaproth i nazvao ga prema planetu Uranu. Kemijski simbol je U, s rednim brojem 92. Redni broj jednak je broju elektrona u elektronskoj ovojnici atoma ili broju protona u jezgri i istodobno je redni broj elementa u periodnome sustavu. Uran je svjetlosiv metal specifične težine 18,9. Topi se na 1132 ºC. Na zraku i u vodi vrlo brzo oksidira.

Uran, koji nalazimo u Zemljinoj kori u prosječnoj koncentraciji 2 g/tonu, u različitim je mineralnim oblicima. Glavne rude su uraninit i karnotit, javlja se i u bakrenim, zlatnim i fosfatnim rudama, a u niskim koncentracijama i u moru. Najzastupljeniji su uranovi izotopi u prirodi uran 238 (99,29 %) i uran 235 (0,71 %).

Izrada goriva od rude do gorivnog elementa opisana je u nastavku.

Jedrsko gorivo