Razvoj

1789
Razvoj Martin Heinrich Klaproth (1743.-1817.) otkriva uran. Klaproth je već kao student farmacije u Berlinu osnovao svoj laboratorij (1775.), u kojem je u rudi, takozvanom smolincu, otkrio uran. Novi element periodnoga sustava nazvao je po planetu otkrivenome samo osam godina prije. Osim urana, Klaproth je otkrio i cirkonij i titanij. 1802. godine postao je profesor kemije na Fakultetu u Berlinu.
1808
Razvoj John Dalton (1766.-1844.), poznat kao zagovornik atomske teorije, otkriva da su molekule i sve tvari načinjene od atoma. Riječ atom grčkoga je porijekla: atomos, a - "ne" + temno – "režem, cijepam" i označava nedjeljivost, iako danas znamo da su atomi zapravo sastavljeni od manjih dijelova: protona, neutrona i elektrona, a oni iz elementarnih čestica, kvarkova.

Po Daltonu poznajemo i ljudsku nesposobnost razlikovanja boja – daltonizam. 1794. godine objavio je prvi znanstveni članak o sljepoći za boje; i sam je bio slijep za njih.
1896
Razvoj Antoine Henri Becquerel (1852.-1908.) pri proučavanju luminiscencije uranovih soli slučajno otkriva radioaktivno svojstvo urana. Radioaktivnost je pojava u kojoj se raspada nestabilna atomska jezgra. Pri raspadu nastaje druga jezgra, pa se istodobno oslobađai i visokoenergetska čestica. Za svoje je otkriće 1903. godine skupa s Pierreom Curiejem i Marie Skłodowskom-Curie dobio Nobelovu nagradu za fiziku.
1905
Razvoj Albert Einstein (1879-1955) (1879.–1955.) otkriva da su energija i materija jednakovrijedne. U određenim količinama masa može postati energija, a energija masa (E=mc2). Ta je jednakovrijednost dio teorije relativnosti.
1913
Razvoj Niels Bohr (1885.-1962.) glasi za jednog od 'kumova' kvantne mehanike. U svojoj atomskoj teoriji objašnjava elektromagnetsko zračenje kao posljedicu gibanja čestica – elektrona među 'energijskim razinama' u atomu. Za svoj model atoma dobio je 1922. godine Nobelovu nagradu za fiziku. Bohr se cijelo vrijeme zauzimao za upotrebu atomske energije u mirnodopske svrhe.
1919
Razvoj Ernest Rutheford (1871.-1937.) utemeljuje znanost o radioaktivnosti i cijepa atom. Smatra se ocem atomske fizike. Bavio se cijepanjem atoma, što je nazvao 'igranje sa špekulama', te otkrio njegovu unutarnju strukturu. Razvijao je također teorijske koncepcije i terminologiju – proton, alfa-čestice i neutron njegovi su izrazi. Za svoja je postignuća 1908. godine dobio Nobelovu nagradu za kemiju.
1939
Razvoj Otto Hahn (1879.-1968.) u Njemačkoj izvodi prvo dokazano cijepanje jezgri teških elemenata.
1942
Razvoj 2. prosinca znanstvenici pod vodstvo Enrica Fermija (1901.–1954.) uspijevaju izvesti prvu kontroliranu lančanu reakciju u pokusnoj napravi koju su imenovali Chicago Pile 1.
1951
Razvoj U prosincu su zasvijetlile prve četiri žarulje koje je napajala električna energija proizvedena pomoću nuklearnog reaktora EBR-1 u Idaho Falls, SAD.
1953
Razvoj U lipnju je uspješno isproban prvi nuklearni reaktor za pogon podmornica. Prve nuklearne podmornice bile su Nautilus i Seawolf.
1954
Razvoj U Obninsku u Sovjetskome Savezu počinje raditi prva nuklearna elektrana na svijetu.
1956
Razvoj Puštanje prve elektrane s reaktorom, hlađenim plinom, u Calder Hallu u Velikoj Britaniji u pogon, početak je britanskoga nuklearnog programa.
1958
Razvoj Počinje raditi prva komercijalna nuklearna elektrana Shippingport, koju je izgradio Westinghouse.
1960
  Blizu Chicaga v ZDA začne obratovati prva komercialna elektrarna z vrelnim reaktorjem Dresden.
1962
  Električnu energiju počinje isporučivati prva kanadska nuklearna elektrana NPD.
1965
  U Francuskoj se po američkoj licenci prvi put proizvede električna energija pomoću nuklearnoga reaktora.
1972
  U Oklu u zapadnoj Africi otkrivaju prirodni nuklearni reaktor, u kojemu se odvija spontana lančana reakcija.