Skip Navigation LinksDomov/Početna stranica/Okoliš/Mjerenja emisija i radioaktivnosti u okološu

Mjerenja emisija i radioaktivnosti u okolišu

Programom radiološkoga nadzora - monitoringa - utvrđuje se poštivanje propisanih ograničenja, prati rad elektrane te ocjenjuje utjecaj na okoliš i stanovništvo.

U svom radu NEK kontrolirano ispušta male količine radioaktivnih tvari u zrak i vodu. NEK-ov utjecaj nadzire se mjerenjem ispuštene radioaktivnosti (emisije) i mjerenjem unosa radioaktivnih tvari u okoliš (imisije). U okviru programa mjerenja radioaktivnosti u okolici NEK-a neovisne institucije iz Slovenije i Hrvatske provode opsežna mjerenja zraka, zemlje, vode, krmiva i hrane na više od trideset lokacija u okolici elektrane i svake godine izrađuju izvješće o mjerenjima i njihovim rezultatima.

Mjerenje emisija

NEK obavlja mjerenja radioaktivnosti u ispustima otpadne vode u rijeku Savu i u ispustima iz ventilacijskoga sustava u zrak.

Mjerenja zračenja i radioaktivnosti u okolici

U okolici NEK-a postavljeno je 13 automatskih postaja za mjerenje zračenja. Ti uređaji mogu prepoznati i promjene prirodnoga zračenja zbog vremenskih promjena i moguće promjene zbog utjecaja rada elektrane. Neposrednim mjerenjima ustanovljavaju se koncentracije radioaktivnih tvari u zraku, hrani i vodi koje bi mogle unosom u tijelo prouzročiti unutarnju ozračenost pojedinaca. Te koncentracije mjere se na uzetim uzorcima u laboratorijima. Mjerenjem unosa radioaktivnih tvari u okoliš na raspolaganju su također podaci za ocjenu izloženosti prirodnome zračenju. U okolici elektrane postavljeno je više od 60 dozimetara, koji se provjeravaju dvaput godišnje.

Prema programu monitoringa godišnje se provede 108 laboratorijskih mjerenja uzoraka savske vode i 84 mjerenja uzoraka sedimenata i riba. Godišnje se obavi ukupno 36 različitih mjerenja vode iz krškog i brežičkoga vodovoda te iz bušotine na lokaciji NEK-a. Nadzire se i pet važnih crpilišta, odnosno izvora, a to znači 180 mjerenja radioaktivnosti godišnje. Padaline i nakupine prašine iz zraka provjeravaju se na trima lokacijama i godišnje se obave 144 mjerenja. Zrak se crpi crpkom preko filtara na sedam lokacija u naseljima do 12 km udaljenima od NEK-a. Godišnje se obave 232 mjerenja zračnih filtara. Godišnje se 48 puta uzmu uzorci gornjega sloja tla s triju lokacija. Kontrolu mlijeka, voća, povrća i poljoprivrednih proizvoda te mesa, peradi i jaja iz okolice NEK-a osigurava 168 mjerenja različitih uzoraka godišnje. Mlijeko se kontrolira mjesečno.

Svrha je uzorkovanja i mjesečnih analiza vode iz crpilišta i izvora nadzor najvažnijih izvora pitke vode u okolici NEK-a. Analizama se utvrđuju sadržaj prirodnih i umjetnih radionuklida te moguće posljedice aktivnosti radionuklida zbog rada NEK-a. Mjesta na kojima se uzima uzorak odabrana su tako da su uključena crpilišta vodovoda za koja nije isključena mogućnost napajanja iz rijeke između mjesta ispusta i točke miješanja.

U Hrvatskoj se godišnje provede 76 mjerenja različitih uzoraka i mjerenja doza. Dozimetri su postavljeni na 10 lokacija u Zagrebu i okolici.

Na temelju izmjerenih koncentracija aktivnosti radionuklida u uzorcima (zrak, voda, hrana) može se ustanoviti izloženost stanovništva, što izražavamo efektivnom ekvivalentnom dozom, mjereno u mikrosievertima (μSv).

Većinom su koncentracije radionuklida u okolici zbog ispusta iz NEK-a ispod granica mjerljivih instrumentima, pa se utjecaji vrednuju prema mjerenim emisijskim podacima i korištenjem modela za širenje radionuklida u okolišu.

Zemljovid mjernih mjesta (jpg, 4,2 Mb)

Zemljovid mjernih mjesta - TLD (jpg, 4,2 Mb)