Propisi

Zaštitu od ionizirajućih zračenja regulira Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja i nuklearnoj sigurnosti (ZVISJV-1; Uradni list RS 76/17).

Zakon također regulira praćenje stanja radioaktivnosti okoliša. U skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, NEK obavlja mjerenja emisija i radioaktivnosti u okolišu. Upute za mjerenja dopunjuju se na osnovi pravilnika i međunarodnih smjernica.

Zakon i podzakonski akti dostupni su na internetskoj stranici Uprave Republike Slovenije za nuklearnu sigurnost.