O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za ožujak 2023.

NEK je u ožujku 2023. proizveo 544.465 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 518.400,7 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,66 % iznad planirane (515.000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U ožujku se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2 ºC, a najviše za 2,7 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u ožujku iznosio 0,15 %, a ukupni godišnji udio do kraja ožujka 1,17 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00062 %, a godišnje 0,0024 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u ožujku iznosio je 0,12 % i 0,24 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 5 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvjšće o radu NEK-a za lipanj 2024.

Više
Izvješće

Godišnje izvješće: Godina postignuća i izazova

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto referent financijskog poslovanja II

Više