O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za rujan 2021.

NEK je u rujnu 2021. proizveo 515352 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 486414,4 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,7 % ispod planirane (490000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U rujnu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,9 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u rujnu iznosio 0,56 %, a ukupni godišnji udio do kraja rujna 34,3 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0108 %, a godišnje 0,0313 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u rujnu iznosio je 0,12 % i 1,61 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 10 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Zanimljivost

Produljenje pogona nuklearnih elektrana imalo bi učinak umnožavanja za niskougljičnu električnu energiju

Nizak ugljični otisak
Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za prosinac 2021.

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za studeni 2021.

Više