O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2023.

NEK je u travnju 2023. proizveo 526.821,4 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 501.668 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,3 % iznad planirane (500.000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U travnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,7 ºC, a najviše za 2,7 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u travnju iznosio 0,23 %, a ukupni godišnji udio do kraja travnja 1,4 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00036 %, a godišnje 0,0029 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u travnju iznosio je 0,12 % i 0,37 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 6,7 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2024.

Više
Vijest

Redovni remont završen- elektrana ponovno opskrbljuje električnom energijom

Više
Vijest

Gorivi elementi ponovno u jezgri reaktora

Više