Poslovna kultura

Ugled i integritet NEK-a u rukama su svih zaposlenih.

Ugled koji NEK učvršćuje i u slovenskom i u međunarodnom prostoru temelji se na postignutim radnim i poslovnim rezultatima, integritetu cjelokupnoga kolektiva i kompetentnih pojedinaca.

Ugled i integritet NEK-a u rukama su svih zaposlenih, kao rezultat dugogodišnjeg i dosljednog ostvarivanja vizije i poslanja. Mi, zaposlenici NEK-a, svoje ponašanje na radnome mjestu i izvan njega podređujemo dobrim i korektnim odnosima, visokoj učinkovitosti i opravdanim očekivanjima javnosti.

Mi, zaposlenici NEK-a, trudimo se održavati sigurnu, zdravu i produktivnu radnu sredinu, stvaramo uvjete za dugoročne radne odnose, stalno osposobljavanje i stimulativne radne uvjete.

Etično ponašanje

Mi, zaposlenici NEK-a, gradimo odnose na međusobnome povjerenju te na otvorenoj, poštenoj i jasnoj komunikaciji. Spremni smo preuzeti odgovornost, poslušati suradnika, surađivati te djelovati pozitivno. Zauzimamo se za istinu i preglednost, ispunjavamo zadatke i preuzete obaveze. Naši međusobni odnosi zasnovani su na poštovanju dostojanstva i osobnog integriteta svakoga suradnika.

Vrednote uspjeha

NEK je organizacija koja si postavlja visoke ciljeve i uspoređuje se s najboljim objektima iste vrste u svijetu. Zaposleni u NEK-u jesu kapital, kojim postižemo uvijek više postavljene sigurnosne i ekonomske ciljeve te sveopći uspjeh NEK-a. Nikad nas ne zadovoljava postignuto stanje. Predani smo stalnome napretku, profesionalnome radu i osobnome razvoju. Put kojim hodamo označen je zakonitostima posla, neovisnim provjeravanjem, stalnim osposobljavanjem, dugoročno planiranim aktivnostima i davanjem prioriteta sigurnosti i stabilnosti poslovanja.

Usmjerenost prema rezultatima i kvaliteti

Na području sigurnosti i stabilnosti rada, troškovne učinkovitosti i društvene prihvatljivosti postavljamo si kratkoročne i dugoročne jasno definirane te mjerive poslovne ciljeve. Svaki zaposlenik nosi dio odgovornosti i tereta za njihovo ostvarenje i mora pravodobno, dosljedno i kvalitetno obaviti svoje zadaće.