Skip Navigation LinksDomov/Početna stranica/O NEK-u/Pokazatelji poslovanja

Pokazatelji poslovanja

NEK komercijalno posluje od 1983. godine. U tome razdoblju ispunio je osnovna očekivanja i smjernice glede sigurnosti i stabilnosti poslovanja, konkurentnosti proizvodnje u odnosu na druge izvore te prihvaćenosti u javnosti. NEK se danas prema standardnim mjerilima nuklearne sigurnosti i stabilnosti poslovanja svrstava u gornju četvrtinu nuklearnih elektrana koje djeluju u svijetu.

Od 19. travnja 2003. godine NEK isporučuje proizvedenu električnu energiju članovima društva, GEN energiji i Hrvatskoj elektroprivredi u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa povezanih s ulaganjem u Nuklearnu elektranu Krško, njezinim iskorištavanjem i razgradnjom. Svaki član društva preuzima polovicu proizvedene električne energije. NEK posluje na neprofitnoj osnovi, troškove proizvodnje električne energije pokrivaju oba člana društva.

U vlastitu cijenu, koja je konkurentna i u Sloveniji i u Hrvatskoj, a i šire, uključeni su troškovi nuklearnoga goriva, vodni doprinos, troškovi korištenja materijala i usluga, troškovi amortizacije, troškovi osiguranja, naknada za ograničeno korištenje prostora i korištenje građevinskoga zemljišta, troškovi rada i ostali rashodi poslovanja. U grafikonu u nastavku prikazana je struktura vlastite cijene NEK-a.

Struktura vlastite cijene NEK-a

Struktura odhodkov