Povijest NEK-a

Prva istraživanja na Krškome polju, kad je to područje postalo moguća lokacija za nuklearnu elektranu, obavila je radna skupina Poslovne udruge energetike Slovenije u razdoblju od 1964. do 1969. godine. Investitori nuklearne elektrane bile su Savske elektrane Ljubljana i Elektroprivreda Zagreb, koje su s investicijskom skupinom obavile pripremne radove, raspisale natječaj i odabrale najpovoljnijega ponuđača.

U kolovozu 1974. investitori su sklopili ugovor o nabavi opreme i gradnji nuklearne elektrane snage 632 MW s američkim poduzećem Westinghouse Electric Corporation, projektant je bilo poduzeće Gilbert Associates Inc., izvođači radovi bila su domaća poduzeća Gradis i Hidroelektra, a montažu su obavili Hidromontaža i Đuro Đaković.

Prvoga prosinca 1974. položen je kamen temeljac Nuklearne elektrane Krško. U siječnju 1984. NEK je dobilo dozvolu za redovit rad.

Najvažniji datumi u povijesti NEK-a

1970
1970 Listopad: predsjednik IS Skupštine SR Slovenije Stane Kavčič i predsjednik IS Sabora Hrvatske Dragutin Haramija potpisuju sporazum o gradnji nuklearne elektrane
1975
1975 Veljača: početak iskopavanja i građevinskih radova na gradilištu
1975 Rujan: montaža reaktorske zgrade
1976
1976 Lipanj: u riječku luku stiže prva oprema za nuklearni dio elektrane

Listopad: završena je montaža reaktorskoga dijela
1977
1977 Listopad: početak montaže turboagregata
1978
1978 Travanj: montirani su oba parogeneratora i reaktorska posuda
1979
  Studeni: završen je najnužniji dio tlačnih ispitivanja
1980
1980 Listopad: završena je nabava goriva

Studeni: u primarnome krugu elektrane postignuti su nominalni parametri tlaka i temperature
1981
1981 Svibanj: početak prve faze pokusnoga rada – gorivo je stavljeno u reaktorsku posudu

Rujan: u reaktoru je postignuta samoodržavajuća lančana reakcija
1981 Listopad: generator je sinkroniziran s mrežom, NEK šalje prve kilovatsate električne energije u elektroenergetski sustav
1982
1982 Veljača: prvi je put postignuta 100-postotna snaga elektrane

Srpanj: obavljena je modifikacija sustava za napajanje parogeneratora

Kolovoz: početak rada punom snagom
1983
1983 Siječanj: početak komercijalnoga poslovanja

Srpanj: početak prvoga godišnjega remonta i prve zamjene goriva
1984
  Siječanj: NEK dobiva dozvolu za početak redovitoga rada
2000
2000 Lipanj: završetak projekta osuvremenjivanja izradom i zamjenom parogeneratora, povećanjem snage elektrane i nabavom potpunoga simulatora za trening operativnog osoblja.
2000