Skip Navigation LinksDomov/Početna stranica/O NEK-u/Strateški ciljevi

Strateški ciljevi

Na temelju vizije i poslanja u NEK-u postavljamo i ostvarujemo sljedeće strateške ciljeve:

  • postizanje sigurnoga i stabilnoga poslovanja na razini gornje četvrtine nuklearnih elektrana koje posluju u svijetu u skladu s WANO-vim (World Association of Nuclears Operators) pokazateljima poslovne učinkovitosti,
  • postizanje konkurentnosti proizvedene električne energije na otvorenome tržištu, s prosječnom godišnjom proizvodnjom od 5100 GWh, 18-mjesečnim gorivnim ciklusom, remontima kraćima od 28 dana te troškovnom učinkovitošću,
  • postizanje društvene prihvatljivosti nuklearne tehnologije, koja se temelji na sigurnom, za okoliš čistome i odgovornome poslovanju te na visokoj motiviranosti i pripadnosti svih zaposlenih.

Stopnice