O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za kolovoz 2012.

NEK je u kolovozu 2012. proizvela 524 939,2 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 495 142 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,03 % iznad planirane (495 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, a faktor iskorištenja 96,73-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U kolovozu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,8 ºC, a najviše za 3,3 ºC od dozvoljena 3,5 ºC (privremena dozvola ARSO-a br. 35436-4/2012-4 od 13. 8. 2012.).

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u kolovozu iznosio 0,306 %, a ukupni godišnji udio do kraja kolovoza 30,8 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0027 %, a godišnje 0,0906 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u kolovozu iznosio je 0,7 % i 2,83 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom su mjesecu uskladištena 2 paketa (1,738 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za kolovoz 2023.

Više
Obavijest

Natječaj za dodjelu stipendija

Više
Vijest

NEK i u ekstremnim uvjetima potvrđuje otpornost i veliku pouzdanost pogona.

Više