O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za kolovoz 2021.

NEK je u kolovozu 2021. proizveo 529158,8 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 501675,8 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,35 % iznad planirane (495000 MWh).

U kolovozu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,8 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u kolovozu iznosio 0,35 %, a ukupni godišnji udio do kraja kolovoza 33,7 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0004 %, a godišnje 0,0204 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u kolovozu iznosio je 0,07 % i 1,49 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 7,6 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za svibanj 2022.

Više
Vijest

Godišnje izvješće 2021.: Provedene modernizacije, oko 1000 već izvedenih, pridonose povećanju pouzdanosti pogona i većoj proizvodnji električne energije.

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više