O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za kolovoz 2023.

NEK je u kolovozu 2023. proizveo 536 218,8 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 509 743,2 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,95 % iznad planirane (500 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U kolovozu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,3 ºC, a najviše za 2,6 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u kolovozu iznosio 0,00003 %, a ukupni godišnji udio do kraja kolovoza 3,67 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00016 %, a godišnje 0,0047 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u kolovozu iznosio je 0,08 % i 0,77 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 4,3 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Obavijest

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti prikazuje rezultate za 2023. godinu. Svi radiološki utjecaji NEK na stanovništvo u okolini sto tisuća puta su manji od prirodne pozadine.

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto analitički knjigovođa II

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2024.

Više