O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za lipanj 2015.

NEK je u lipnju 2015. proizvela 518431 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 492939,3 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,60 % iznad planirane (490000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U lipnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,2 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u lipnju iznosio 0,314 %, a ukupni godišnji udio do kraja lipnja 31,9 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00137 %, a godišnje 0,0257 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u lipnju iznosio je 0,15 % i 0,94 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 12 paketa (2,496 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više
Vijest

Godina dana neprekidnog pogona NEK-a i pouzdane opskrbe električnom energijom

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2021. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više