O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za lipanj 2021.

NEK je u lipnju 2021. proizveo 516421,8 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 491433 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,3 % iznad planirane (485000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U lipnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,9 ºC, a najviše za 2,8 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u lipnju iznosio 0,33 %, a ukupni godišnji udio do kraja lipnja 33,03 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0013 %, a godišnje 0,0193 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u lipnju iznosio je 0,12 % i 1,3 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 7,7 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Vijest

Izvješće o radu NEK-a za listopad 2021.

Više
Zanimljivost

U 2021. godini Slovenija ostaje na indeksu energetske trileme među dvadesetoricom najboljih na svijetu

Pouzdanost opskrbe
Više
Vijest

Hrvatska i slovenska strana na redovnom sastanku međudržavnog povjerenstva NEK-a

Više