O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za lipanj 2022.

NEK je u lipnju 2022. proizveo 509 693,87 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 481 463,73 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,93 % ispod planirane (486 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U lipnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,9 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u lipnju iznosio 9,5 %, a ukupni godišnji udio do kraja lipnja 28,5 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00028 %, a godišnje 0,0041 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u lipnju iznosio je 0,05 % i 0,5 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 6,656 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Vijest

Nuklearna elektrana Krško unatoč potresu radi sigurno i pouzdano

Više
Vijest

NEK radi punom snagom

Više
Vijest

NEK ponovno proizvodi električnu energiju

Više