O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za listopad 2015.

NEK je u listopadu 2015. proizveo 543282,7 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 517049,8 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 2,4 % iznad planirane (505000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U listopadu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,4 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u listopadu iznosio 0,7 %, a ukupni godišnji udio do kraja listopada 35,3 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00164 %, a godišnje 0,031 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u listopadu iznosio je 0,09 % i 1,68 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 10 paketa (2,08 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2023.

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2022. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više
Vijest

Nuklearna elektrana Krško unatoč potresu radi sigurno i pouzdano

Više