O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za listopad 2022.

Nakon završenog 32. gorivog ciklusa u NEK-u je 1. listopada 2022. počeo redoviti remont.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u listopadu iznosio 3,86 %, a ukupni godišnji udio do kraja listopada   52,9 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0086 %, a godišnje 0,0147 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u listopadu iznosio je 0,15 % i 0,88 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 15,808 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za prosinac 2022.

Više
Vijest

Ministarstvo za okoliš i prostor izdalo je okolišnu suglasnost za produljenje pogonskog vijeka NEK sa 40 na 60 godina.

Više
Vijest

NEK pred završetkom još jedne u nizu uspješnih godina

Više