O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za ožujak 2012.

NEK je u ožujku 2012. proizvela 539 364,1 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 509 925,1 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,38 % iznad planirane (508 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, a faktor iskorištenja 99,75-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U ožujku se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,9 ºC, a najviše za 3,2 ºC od dozvoljena 3,5 ºC (privremena dozvola ARSO-a br. 35436-2/2012-6 od 17. 2. 2012.).

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u ožujku iznosio 15,7 %, a ukupni godišnji udio do kraja ožujka 27,4 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,00055 %, a godišnje 0,00179 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u ožujku iznosio je 0,39 % i 0,78 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom su mjesecu uskladištena 2 paketa (1,738 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za kolovoz 2023.

Više
Obavijest

Natječaj za dodjelu stipendija

Više
Vijest

NEK i u ekstremnim uvjetima potvrđuje otpornost i veliku pouzdanost pogona.

Više