O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za ožujak 2024.

NEK je u ožujku 2024. proizveo 543 639,23 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 517 651,09 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,91 % iznad planirane (513 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U ožujku se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,3 ºC, a najviše za 2 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u ožujku iznosio 4,65 %, a ukupni godišnji udio do kraja ožujka 7,54 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0006 %, a godišnje 0,0015 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u ožujku iznosio je 0,12 % i 0,36 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 5,1 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2024.

Više
Vijest

Redovni remont završen- elektrana ponovno opskrbljuje električnom energijom

Više
Vijest

Gorivi elementi ponovno u jezgri reaktora

Više