O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za prosinac 2011.

NEK je u prosincu 2011. proizvela 542 901,2 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 516 457,8 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 5,18 % iznad planirane (491 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, a faktor iskorištenja isto 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U prosincu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 2,2 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u prosincu iznosio 3,57 %, a ukupni godišnji udio do kraja prosinca 8,2 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0005 %, a godišnje 0,0259 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u prosincu iznosio je 0,26 % i 2,41 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 22 paketa (14,491 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Obavijest

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti prikazuje rezultate za 2023. godinu. Svi radiološki utjecaji NEK na stanovništvo u okolini sto tisuća puta su manji od prirodne pozadine.

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto analitički knjigovođa II

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2024.

Više