O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za prosinac 2012.

NEK je u prosincu 2012. proizvela 544 484,1 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 518 648,3 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 3,1 % iznad planirane (503 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U prosincu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1 ºC, a najviše za 1,7 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u prosincu iznosio 1,79 %, a ukupni godišnji udio do kraja studenog 36,9 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,000199 %, a godišnje 0,1 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u prosincu iznosio je 0,33 % i 4,16 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 130 paketa (20,841 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2022.

Više
Vijest

Godina dana neprekidnog pogona NEK-a i pouzdane opskrbe električnom energijom

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2021. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više