O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješće o radu NEK-a za prosinac 2014.

NEK je u prosincu 2014. proizvela 544084,9 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 518043 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 7,3 % iznad planirane (483000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, i faktor iskorištenja bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.
U prosincu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,2 ºC, a najviše za 2,2 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u prosincu iznosio 0,07 %, a ukupni godišnji udio do kraja prosinca 3,85 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0007 %, a godišnje 0,048 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj u prosincu iznosio je 0,04 % i 1,01 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišten 1 paket (0,869 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2023.

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2022. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više
Vijest

Nuklearna elektrana Krško unatoč potresu radi sigurno i pouzdano

Više