O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za prosinac 2021.

NEK je u prosincu 2021. proizveo 541.551,9 MW h bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 515.426,7 MW h neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 1,06 % iznad planirane (510.000 MW h).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U prosincu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1,7 ºC, a najviše za 2,5 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u prosincu iznosio 0,78 %, a ukupni godišnji udio do kraja prosinca 35,9 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0006 %, a godišnje 0,0353 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u prosincu iznosio je 0,05 % i 1,74 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 10,3 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za travanj 2023.

Više
Izvješće

Izvješće o nadzoru radioaktivnosti: također u 2022. godini utjecaji NEK-a daleko ispod upravno određenih ograničenja

Više
Vijest

Nuklearna elektrana Krško unatoč potresu radi sigurno i pouzdano

Više