O nama
Dugoročnost za održivi razvoj

Izvješče o radu NEK-a za prosinac 2023.

NEK je u prosincu 2023. proizveo 545 067,81 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 518 576,34 MWh neto električne energije. U tom je mjesecu proizvodnja bila za 0,69 % iznad planirane (515 000 MWh).

Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni.

U prosincu se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 1 ºC, a najviše za 1,9 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u prosincu iznosio 1,65 %, a ukupni godišnji udio do kraja prosinca 26 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0004 %, a godišnje 0,0211 %.

Cjelogodišnji utjecaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih tvari ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocijenjeni utjecaj  u prosincu iznosio je 0,12 % i 1,33 % godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od  500 m.

U tom je mjesecu uskladišteno 5,4 m3 nisko i srednje radioaktivnog otpada.

Vijest

Remont u NEK-u – polovica aktivnosti je već uspješno završenih

Više
Obavijest

Objava natječaja za radno mjesto tehničar radiološkog nadzora

Više
Izvješće

Izvješče o radu NEK-a za ožujak 2024.

Više